Föremål

Böne- och andakts-bok

158 s. 1 vol. 8:0. Band av grön chagrinpressad klot. Originalpärm

Museum
Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1864
Tillverkningsplats
Tillverkare
Olin, Johan Axel (Författare)
Föremålsnummer
LXIII:I:C.b.26._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Olin, J[ohan] A[xel].
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Böne- och andakts-bok. Stockholm, Fr. Swanströms Förlag. Stockholm, tryckt hos J. & A. Riis 1864. 158 s. 1 vol. 8:0. Band (helt tyg-). Originalpärm. Af grön chagrinpressad klot. Dekor i blindtryck. A pärmarna två linjeramar, den yttre bredast. I midtfältets hörn ett flätmönster. Midt å frampärmen ett rikt orneradt, på fot stående latinskt kors. Midt å bakpärmen en nattvardskalk. Snitt sprängd i brunt. Försättsblad af ljust gulröd »olifant».