Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Professor Fil Dr Nils Lithberg.

Tre visitkort från Professor Fil Dr Nils Lithberg. Första kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Nordiska Museet. Handskrift "...". Andra kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1914.07.17, med två kuvert. Handskrift på kortet "...". Handskrift på första kuvert "...". Handskrift på andra kuvert "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921

1917 - 1921

Tidigare ägare Lithberg, Nils Jakob Mauritz
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.567._HWY