Föremål

Brev inkommande

1892:2 B - Brev inkommande: B Berner & Nielsen. London Berner & Nielsen. Paris Berner & Nielsen. Järn Berner & Nielsen. Trä

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1892
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.170._HWY