Föremål

Stridsskrifter. 61 stridskrifter, den äldsta från 1789. Manuskript

Band av blått karduspapper

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1780 – 1799 (1700-talets slut)
Föremålsnummer 110198_SKOBOK