Föremål

L'istoria delle guerre civili d'Inghilterra tra le due case di Lancastro e Jorc ... Scritta in tre volumi. Dal cavaliere Gio: francesco Biondi ... Volvme primo [-volvme terco]. In Venetia, MDCXXXVIII [-MDCXXXXIIII]. Appresso Gio. Pietro Pinelli ...

Band av sprängd kalv med guldtr. dekor, rygg. Röd- och brunstänkt snitt. Guldtr. gul titeletikett, rygg.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1600

1637-44; (tryckår); 1600 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Venedig
Tillverkare
Föremålsnummer 95907_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium