Föremål

Fascia aurea gratulatoria supremi Regni cancellariatus illustrissimo ac reverendissimo domino, d[omino] Petro Gembicki, Dei gratia episcopo Praemisliensi, praeposito generali Miechoviensi etc., honoris ergo a Petro Bniński, S.R.M. secretario, oblata. Vars

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1638

1638 (tryckår)

Tillverkningsplats Warszawa
Tillverkare Bniński, Piotr (Författare)
Föremålsnummer 95989_SKOBOK