Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bindgarnsställ

Bestående av en något avlångt klockformig korg på fot. Korgen horisontalt avdelad på mitten i två hälfter, sammanhållna av ett gångjärn vid ena sidan, vid den gångjärnet motsatta sidan i båda hälfterna ett ögleformigt utsprång med en genom båda gående mässingsfjäder; hälfterna genombrutna i ett rutmönster med större och mindre rutor, på övre hälften upptill i mitten en upp och nedvänd sexbladig blomma, i vars mitt ett runt hål för garnet, dessutom vid ena sidan en avlång hake med nedre ändan fäst i korgen, den övre omböjd nedåt och utsmidd till en skarp egg, varmed garnet kan avskäras. Foten i form av en kupig stor åttabladig blomma, från vilken utgående vid varannan bladspets en tassfot med fyra tår. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Bindgarnsställ
Kategori
  • Ställ
  • 02. II Kontorets inventarier
Material Järn
Storlek
  • Diameter 11.3 cm
  • Diameter 14.7 cm (fot)
  • Höjd 16.8 cm
Teknik
  • Gjutning
  • bronserat
Inskription Signatur/Påskrift: På fotens undersida
Föremålsnummer II:IV:B.d.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
BINDGARNSSTÄLL.
Text
Af järn, gjutet samt bronseradt i kopparfärg. Bestående af en något aflångt klockformig korg på fot. Korgen horisontalt afdelad på midten i två hälfter, sammanhållna af ett gångjärn vid ena sidan, vid den gångjärnet motsatta sidan i båda hälfterna ett ögleformigt ut-språng med en genom båda gående mässingsfjäder; hälfterna genombrutna i ett rutmönster med större och mindre rutor, å öfre hälften upptill i midten en upp och nedvänd sexbladig blomma, i hvars midt ett rundt hål för garnet, dessutom vid ena sidan en aflång hake med nedre ändan fäst i korgen, den öfre omböjd nedåt och ut-smidd till en skarp egg, hvarmed garnet kan afskäras. Foten i form af en kupig stor åttabladig blomma, från hvilken utgående vid hvar-annan bladspets en tassfot med fyra tår. Å fotens undersida: <^° <§) Höjd: 16.8 cm.; diameter: 11.3 cm. Fot, diameter: 14.7 cm. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909; sedermera å Walther von Hallwyls privata kontor 1909—1921 samt slutligen å Wilhelmina von Hall-wyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.