Föremål

En årsbok för alla

Svenska kalendern. Kungl. Vetenskapsakademiens uteslutande privilegium. Redigerad av Oscar von Metzer. (Illustrationer i autotypi, fototypi och trefärgstryck.) Årg. 11 (1916). 303 s. text. [13] pl. 1 vol. 8:0. Band av röd sidenpressad klot. Originalpärm. Nedtill på bakpärmen: 1 kr. 75 öre.

Museum Hallwylska museet
Datering 1915
Föremålsnummer LXIII:I:B.b.28._HWY