Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Jean Jacques De Geer, Kammarherre hos H. M. Drottningen.

Sexton visitkort från Friherre Jean Jacques De Geer, Kammarherre hos H. M. Drottningen. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre högra hörnet) Riddaregatan 20 I. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1916, adress (nedre högra hörnet) Nybrogatan 40 höger I. Sjätte kortet daterat 1917, adress (nedre högra hörnet) Riddaregatan 20 I. Sjunde kortet daterat 1917. Åttonde kortet daterat 1918. Nionde kortet daterat 1918. Tionde kortet daterat 1920, adress (nedre högra hörnet) Brigerjarlsgatan 54 III. Elfte kortet daterat 1921. Tolfte kortet daterat 1921. Trettonde kortet daterat 1922. Fjortonde kortet daterat 1923. Femtonde kortet daterat 1924, adress (nedre högra hörnet) Nybrogatan, 40 höger I. Sextonde kortet daterat 1925.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1925

1916 - 1925

Tidigare ägare De Geer, Jean Jacques
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.204._HWY