Foto: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Respass för Johanna Kempe, f. Wallisg

Samhälls- och Rättsvetenskap. Respass. 1898. 20 Maj. Respass no 683 gällande för ett år. Utställt av Kongl. Öfver-Ståthållare-Embetet på änkefru J. K. f. W. Resa till Ryssland och andra utrikes orter. Viseringsstämplar:1898.26.5. Kejserliga ryska generalkonsulatet i Sverige. 1898.26.5. Aleksandrowo. 1898. 26.5. Varsovie. 1898.30.5. Polismyndigheten i Moskva. 1898.6.6. Polismyndigheten i Petersburg. Tryckt blankett ifylld med bläck. 4 s. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Respass
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.d.01._HWY