Föremål

Kontrakt. Telefonkontrakt.

Ekonomi. Kontrakt. Telefonkontrakt. 1909.25.4. Aktiebolaget Stockholmstelefon. Uppsägningsbevis angående apparaterna 6155 och Östermalm 3361. Maskinskr.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Kontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1909
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.e.b.03._HWY