Föremål

C.G. Zorgdragers Bloeyende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery. Waar in met eene geoeffende ervaarenheit de geheele omslag deezer visscherye beschreeven, en wat daar in dient waargenomen, naaukeurig verhandelt wordt. Uitgebreid met eene korte historische beschryving der noordere gewesten, voornamentlyk Groenlandt, Yslandt, Spitsbergen, Nova Zembla, Jan Mayen Eilandt, de Straat Davis, en al 't aanmerklykste in d'ontdekking deezer landen, en in de visschery voorgevallen. Met byvoeging van de Walvischvangst, in haare hoedaanigheden, behandelingen, 't scheepsleeven en gedrag beschouwt. Door Abraham Moubach. Verciert met naaukeurige, correcte en naar't leven geteekende nieuwe kaarten en kunstige printverbeeldingen. t' Amsterdam. By Joannes Oosterwyk, boekverkooper op den Dam, 1720.

Pergamentband. Röd- och blåstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1720 (1720 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Ottens, Frederik (Konstnär), Oosterwyk, Johannes van (Tryckare), Gijsbertsz Zorgdrager, Cornelis (Författare), Moubach, Abraham (Medförfattare), Folkema, Jacob (Gravör)
Föremålsnummer 109443_SKOBOK