Föremål

Certepartier, Konossement

1897:5 C - Certepartier - Konossement

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1897
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.221._HWY