Föremål

Kontrakt, Kopior, Fakturor, Rapporter

1900:5 C-R - Kontrakt: Järn Trävaru - Kopior av fakturor: Järn Trä - Rapporter från: Brädgården Gruvorna Ljusne ladugård Ljusne sågverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1900
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.248._HWY