Föremål

Mappa Aestivarum Insularum, alias Barmudas dictatum [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 11. Amsterdam, 1662]

[Amstelodami. Guiljelm. Blaeuw excudit.] Nedtill förteckning. Först publicerad som del av Blaeus atlaser mellan år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 49.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 111005_SKOBOK