Föremål

Visitkort från Le Comte Paul Medem.

Sex visitkort från Le Comte Paul Medem. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "....". Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnret. Fjärde och femte korten daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Handskrift "p. p. c.".

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1916 – 1920

1916 - 1920

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.590._HWY