Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Dr. G. Sterzel

Tretton visitkort från Dr. G. Sterzel, Kyrkoherde. Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Adress (nedre vänstra hörnet) 16 Svartmangatan, (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Tredje kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1914, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. . Sjunde kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Åttonde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1921. Handskrift "....". Trettonde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921

1914 - 1921

Tidigare ägare Sterzel, Georg Friedrich
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.812._HWY