Upphov: Uhrdin, Samuel, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Stigbygel, arabiskt-turkiskt kulturområde,

Stigbygel av förgyllt silver med punsad och driven ornering. Skänklarna triangulära med konturerade kanter, konkav bas samt på utsidan med ornering av stiliserade blommor och voluter. Rak bygel med v-formad ovansida samt fast oval remögla, med på ena sidan inslagen "thugra". På trampstödets undersida en kort svagt böjd fräcklad linje.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Stigbygel
Kategori
Sadeltillbehör
Material
Silver
Storlek
  • Längd 180 mm
  • Bredd 127 mm
  • Höjd 165 mm
  • Vikt 840 g
Teknik
Förgyllning
Antal
1
Föremålsnummer
7877_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3966:i
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Turkisk sadel, klädd med silfver och silkesbrokad; sadelbommarne fram- och baktill med plåtar af förgyldt silfver, i drifvet arbete, samt kantade med silfverband; simpel sadeljohl, hvit med bruna ränder. Sadeltäcke, stort, af silfvermoiré, rikt beslaget med förgylda större och mindre silfverpucklor och plåtar, samt kantadt med 166 silfvertofsar med förgylda silfverknappar; fodret af grönt siden..... Tid. inv. nr.: 3966 Nr. i föreg. inv.: 639 Sida i föreg.inv.: 135 Anmärkning: 639.149
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Turkisk Sadel Mundering bestående af silfver och sillkes brocad, plåtat på förn och eftern med drifvit förgylt sillfwer samt kantad på Dto med guld pien kåpan kantad med ord: Linneband med en simpel sadel jol 1 Sadelputa med 5 st filtar af rödt, blått, gult och svart .... 1 st stort Sadel Täcke af sillfwer moir, rikt beslagit med förgylte sillfwer pucklor ... 1 st Halsrem af rödt saffian, alt besmidd med silfwer ... 1 st Hufwudlag af rödt saffian med sitt mundstycke af Jern förgylt... sid. 92 1 st Hufwudlag hörande till Eschabraquet No 87 med 2 silfwer beslag af rödt och guld wirkade band ... Tid. inv. nr.: 639 Sida: 91 Anmärkning: sid. 91-92
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Dito (Turkisk sadel) mondering af silfwer och silkesbrokad med plåtar framför och bakefter af drifvet förgyldt silfver och kantad med guldpjen samt försedd med simpel sadelgjord. 1 stort sadel täcke af silfwer moire, rikt beslaget med förgyllde silfverpucklolr samt kantadt med 167 silfwertoffsar med förgyllde silverknappar (tillskrivet aq - på h sida - ett par alnar af fransen jemte 29 tofsar och knappar borta, så att endast 168 återstå). 1 Halsrem af rödt saffian, besmidt med beslag med 96 (tillskrivet ar - på h sida - 96 finnes qvar) widhängande löf alla af förgyldt silfwer satm en stor puckla af förgyldt drifwet silfwer. 1 Hufwudlag af rödt saffian med munstycke af förgyldt jern, med nackstycke och halsrem, pannrem med stjernplåt, besatt med 74 st förgylde silfver plåtar och beslag; 1 stor Stjernplåt af förgyldt drifvet silfwer med derwid hängande 14 st löf, hwar hänga 13 (tillskrivet as - på h sida - 11 finnas qvar) st guldtråds toffsar med 30 st (tillskrivet at - på h sida - 21 finnas qvar) förgyllde Silfwer knappar; På nackstycket samt hals och pannremmen hänga 99 (tillskrivet au - på h sida 94 finnas qvar) löf af förgyldt silfwer; nackstycket är försedt med förgyldt silfwer pansar med silfver pailletter. 1 Tygel af rödt wirkadt guld samt rödt och swart silke med en stor och 2ne smärre walknutar; nederst på tygeln är beslag af förgyldt silfwer. 2ne st stegbyglar af förgyldt gjutet silfwer. 1 Bestelstång af förgyldt jern (tillskrivet - hör e till denna sadel) Tid. inv. nr.: 149 Sida: 50 Nr. i föreg. inv.: 639 Sida i föreg.inv.: 5 Anmärkning: sid. 50-52
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
En Turkisk Sadel Mondering, bestående af Silfver och Silkes brocade, plåtat på förn och eftern med drifvit förgyldt Silfver samt kantad på Dito med Guld pjen, Kåpan kantad med Ordinaire Linneband med en Simpell Sadeljol. En Sadelputa med 5 st Filtar af rödt, blått, Gult och svart, vid Lädret är 4 st broderade i Guld och Silfver på svart Sammet, kantade med diverse Couleurer låga Silkes Fransar. Ett Stort Sadel Täcke af Silfver moir, rikt beslagit med förgylldte Silfver pucklr och puncter, kantadt rundt omkring med 197 st Silfver Doffsar med Massiva förgylldta Silfver Knappar. En Halsrem af rödt Saffian allt besmidd med Silfver massiva förgyllta plåtar och beslag 30 stn, 99 vidhängande lösa Löf förgyuldte, samt en stor Puckla af drifvit Silfver förgylldt. Ett Hufvud-Lag af rödt Saffian med sitt Mundstycke af jern förgyllt, med därtill hörande Nackstycke och Halsremm pannrem med Stjernplåt allt fullt besatt med Massiva Silfver förgylldta Plåtar och beslag. 74 Stn en stor Stjernplåt af drifvet Silfver förgylld med därvid hängande dubbla Guldtråds Doffsar med 30 st massiva Silfver förgylldte Knappar, allt öfver på Beslet befinnes 99 stn af Massivt Silfver löst hängande löf förgyllt, Nackstycket öfverklädt med en Silfver förgylld Pantsar med tjocka Silfver pailletter, under Kjäk-remmen en massiv Silfver förgylld Doffs. En Tygel af virkadt rödt Guld och svart med en stor Valknut med 2 små i ändarna, samt en SKjut Sleiff lika dan, nederst på Tygeln tillhörige beslag af Silfver förgylldt. Två stn Stegbyglor af gjutit Silfver förgyllte. Ett Hufvudlag hörande till Eschabraquet No 87 med 2 Silfver beslag af rödt och Guld virkade bande, med ett par tyglar af rödt Silke med en stor Valknut och 2 st smärre Valknutar. På h. sida - Flyttad till Kgl. Slottet År 1823. Finnes äfven en Förbygel med Silfver beslag på rödt Saffian. Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 639 Sida: 469 Nr. i föreg. inv.: 639
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Turkisk Sadel med mondering af silfwer och silke brokad med plåtar framför och bakefter af drifwit förgyldt silfwer och kantad med guldpjen samt försedd med simpel sadelgjord. 1 Stort sadeltäcke af silfwer moire, rikt beslaget med förgylde silfwer pucklor samt kantadt med 167 (överstruket, tillskrivet 166) silfwertoffsar 129) med förgylde silfwerknappar på h. sida - 129) finnes blott 166 silfwertoffsar 1 Halsrem eller Förbygel af rödt saffian, besmidt med 30 st beslag med 94 (överkorsat, tillskrivet 98) widhängande löf 140), alla af förgyldt silfwer samt en stor puckla af förgyldt drifwit silfer. på h. sida - 130) löfvens antal är 98 (ej 94). 1 Hufwudlag af rödt saffian med munstycke af förgyldt jern, med nackstycke och halsrem, pannrem med stjernplåt, besatt med 74 st förgylde silfwerplåtar och beslag; 1 stor stjernplåt af förgyldt drifwit silfwer med därwid hängande 14 st löf, hwari hänga 11 st guldtråds toffsar med 21 förgylde silfwer knappar. På nackstycket samt hals- och pannremmen hänga 92 löf af förgyldt silfwer; nackstycket är försedt med förgyldt silfwerpansar med silfwer pailletter. 1 Tygel af wirkadt guld samt rödt och swart silke med en stor och 2ne smärre Walknutar; nederst på tyglen är beslag af förgyldt silfwer. 2ne st Stegbyglar af förgyldt gjutet silfwer. 1 Betselstång af förgyldt jern. (Hör ej till denna sadel). Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 149 Sida: 74 Nr. i föreg. inv.: 639 Anmärkning: [oidentifierat] ex B sid. 135