Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Generalmajor och Fru Rosenblad.

Tre visitkort från Generalmajor Carl Ludvig Mathias Rosenblad och Fru Agnes Charlotta Henriette Rosenblad, f. Weidenhielm. Första kortet daterat 1914 samt sorgkant. Handskrift "p. c.". Andra kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1918

1914 - 1918

Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.737._HWY