Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborstvinda, Tyskland, 1500-talets slut.

Vinda av stål med horisontalt placerat hjul. Heltäckande hjulhus, plant lock och plan underdel med fasade kanter, åsad mittlist på locket, stämpel till h. därom: sköld med A B, hjort och jakthorn (LRK vägl. 1921:131, jfr nr 132). Svängd vev med runt tvärsnitt, ring och triangulära blad på mitten, svarvat handtag av brunt trä, nertill en ring av ben med streckdekor. Odekorerad kuggstång med stränghållare, stämpel T H och man (LRK vägl. 1921:130). Mellan klorna en hjärtformig, rörlig bricka. Upptill klack för bältehake. Karl XV:s samling nr 380, katalognr III:A,28, testamentarisk gåva till LRK, 1872 förvarad i Stora Vapenrummet på Stockholms slott. Tidigare troligen i grosshandlare A L Soldins samling.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstvinda
Kategori Armborst
Material Stål, Trä, Ben
Storlek Längd 455 mm (kuggstång), Bredd 115 mm (hjulhus)
Antal 1
Datering 1580 – 1599 (1500-talets slut)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge, Ägare: Soldin, Alexander Ludvig
Inskription Signatur/Påskrift: A B hjort o jakthorn (LRK vägl.1921:131), Signatur/Påskrift: TH och man (LRK vägl.1921:130)
Föremålsnummer 17131_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4708