Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja, fäste Frankrike (?), 1700-talets mitt, klinga Solingen, 1700-talets mitt

Fäste av stål, i sin helhet lågt reliefsnidat och med genombruten ornering. Knapp nötformig med tämligen hög slät nitknapp. Handbygel med ovalt tvärsnitt. Bakre parerstång kort med något utsvängd rundad ytterände. Fingerbyglar rundat böjda. Parerplåtar njurformigt symmetriska, något skålformiga. Orneringen genomgående bestående av blom- och bladmotiv samt vindlande band. Kavellindning ej ursprunglig av försilvrad kopparlan omväxlande med fyra tunna släta mässingstrådar, kantade med tvinnad tunn koppartråd. Klinga rak, treeggad s k stukatklinga. Baspartiet med etsad ornering. Närmast basen i ett av dubbla linjer avgränsat fält inskription i skrivstil. På de båda utsidorna (otydligt): " De la Manufacture à L' Extra=fin à Solingen ". På insidan: " Gibert Marchand Fourbisseur Place Ste Corix à Angers "(Croix ?). Härovanför på utsidorna fristående tunna rankornament. På insidan en springande bevingad gestalt hållande i en uppåtriktad tunn bladranka, utmed vars mitt inskription i antikvaversaler: " L' HONNEUR ME FAIT SERVIR ".

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Material
 • Stål
 • Koppartråd
Storlek
 • Längd 987 mm
 • Bredd 100 mm
 • Längd 823 mm (klinga)
 • Bredd 27 mm (klinga)
 • Vikt 350 g
Teknik
 • Stålsnitt
 • lan
 • Försilvring
 • Etsning
Antal
1
Datering
 • 1740 – 1760
 • 1740-01-01 – 1760-01-01

1700-talets mitt

Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Signatur/Påskrift: L' HONNEUR ME FAIT SERVIR
 • Signatur/Påskrift: De La marque à L'Extra fin à Solingen
 • Signatur/Påskrift: Gilbert Marchand Fourbisseur Place Sainte Croix à Angers
Föremålsnummer
11146_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 5545
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 160
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 160
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 160
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 160