Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja, fäste Frankrike (?), 1700-talets mitt, klinga Solingen, 1700-talets mitt

Fäste av stål, i sin helhet lågt reliefsnidat och med genombruten ornering. Knapp nötformig med tämligen hög slät nitknapp. Handbygel med ovalt tvärsnitt. Bakre parerstång kort med något utsvängd rundad ytterände. Fingerbyglar rundat böjda. Parerplåtar njurformigt symmetriska, något skålformiga. Orneringen genomgående bestående av blom- och bladmotiv samt vindlande band. Kavellindning ej ursprunglig av försilvrad kopparlan omväxlande med fyra tunna släta mässingstrådar, kantade med tvinnad tunn koppartråd. Klinga rak, treeggad s k stukatklinga. Baspartiet med etsad ornering. Närmast basen i ett av dubbla linjer avgränsat fält inskription i skrivstil. På de båda utsidorna (otydligt): " De la Manufacture à L' Extra=fin à Solingen ". På insidan: " Gibert Marchand Fourbisseur Place Ste Corix à Angers "(Croix ?). Härovanför på utsidorna fristående tunna rankornament. På insidan en springande bevingad gestalt hållande i en uppåtriktad tunn bladranka, utmed vars mitt inskription i antikvaversaler: " L' HONNEUR ME FAIT SERVIR ".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Koppartråd
Storlek Längd 823 mm (klinga), Bredd 27 mm (klinga)
Teknik Stålsnitt, lan, försilvring, Etsning
Antal 1
Datering 1740 – 1760, 1740-01-01 – 1760-01-01 (1700-talets mitt)
Tillverkningsplats Frankrike, Solingen
Tillverkare Manufacture de la Marque à L'Extra fin (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge, Återförsäljare: Marchand, Gilbert
Inskription Signatur/Påskrift: L' HONNEUR ME FAIT SERVIR, Signatur/Påskrift: De La marque à L'Extra fin à Solingen, Signatur/Påskrift: Gilbert Marchand Fourbisseur Place Sainte Croix à Angers
Föremålsnummer 11146_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5545