Föremål

Rapporter, Skeppningsdokument, Slutsedlar, Rekvisitioner, Fakturor, Verifikationer

1879:7 R-V - Rapporter från: Sunnerstaholm Voxna bruk och timmerhandel - Skeppningsdokument - Slutsedlar och rekvisitioner - Trävarufakturor - Verifikationer

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1879
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.60._HWY