Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Jacquette Adelborg född De Geer

Ett visitkort från Fru Jacquette Adelborg född De Geer, daterat 1921, adress (nedre högra hörnet) Fredrikshofsgatan 4. Under namnet handskrift: "med varmaste deltagande i den djupaste sorgen".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921
Tidigare ägare Adelborg f. De Geer, Jacquette
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.07._HWY