Föremål

Rapporter

1882:8 R - Rapporter från: Ljusne Sunnerstaholm

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Affärshandlingar
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1882
Föremålsnummer
LXIV:II:A.a.82._HWY