Föremål

Rapporter

1882:8 R - Rapporter från: Ljusne Sunnerstaholm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1882
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.82._HWY