Föremål

Inscriptio Funebris, qua Mortem illustrissimi domini Dn. Caroli Gustavi Wrangelii...exponit J. Christian Fritze

utan band

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Tillverkare Fritze, J.Christian (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111075_SKOBOK