Föremål

Visitkort från Elin Lannerstierna, f. Almgren.

Ett visitkort från Elin Lannerstierna, f. Almgren, daterat 1911. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Datering 1911
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.515._HWY