Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skrivställ

SKRIVSTÄLL, tre stycken Bestående av bricka samt två bläckhorn med lock. Dekor i guld med strödda blombuketter i färger på glasyren. Bricka: Höjd: 2,9 cm; längd: 22 cm; bredd: 15,7 cm Bläckhorn: Höjd: 5,2 cm; diameter: 7,3 cm Lock, höjd: 2,2 cm; diameter: 3,3 cm Förfärdigade efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl hos Königlich Porzellan- Niederlage, Dresden.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Skrivställ
Kategori
  • Ställ
  • 13. XIII Skrivdon m. m.
Material Porslin
Datering 1893
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer XIII:III:C.b.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1934
Titel
SKRIFSTÄLL, tre stycken. (Gästrum I—III.)
Text
Af porslin. Bestående af bricka samt två bläckhorn med lock. Dekor: I guld och med strödda blombuketter i färger på glasyren. Bricka: Rektangulär, med plan botten, rundadt uppviken konturerad kant och rundade hörn samt å låg fotkant, inom denna i midten ett svagt S-formadt stöd, å bottnens insida två upphöjda ringar för bläckhornen. Dekör: Å kanten en guldrand, nedanför denna å insidan en bård af tätt ställda ovala ringar mellan två smala ränder; å bottnens insida fyra blombuketter och tre kvistar med blommor, alla af olika slag, såsom rosor, gula prästkragar, förgätmigej, tusenskönor m. fl., samt med blad i grönt och guld, dessutom flere insekter. Å bottnens utsida i blått under glasyren fabriksmärke: ristadt i massan (å en otydligt): ^^samt instämpladt i massan formnummer: Höjd: 2.9 cm.; längd: 22 cm.; bredd: 15.7 cm. Bläckhorn: Runda, bukiga, med vågig kontur, en större våg omväxlande med två mindre, samt med starkt utsvängd bred öfverkant, skålig öfversida och liten mynning. Lock lågt, kupigt, med stor profilerad knopp och låg sarg. Dekor: Kring öfre kanten dekor som å brickans kant, kring bottnen en guldrand, dessutom tre buketter af olika blommor jämte blad i grönt och guld, mellan buketterna en insekt; å öfverkanten tre enstaka olika blommor jämte gröna blad. Å locket kring kanten samt kring knoppen och nedtill kring dennas hals en guldrand; ofvanpå locket tre insekter. Bottnens utsida oglaserad. Å bottnens utsida märken som å brickan (formnumret här: 26). Höjd: 5.2 cm.; diameter: 7.3 cm. Lock, höjd: 2.2 cm.; diameter: 3.3 cm. Tyskt arbete, från 1893; Königlich Sächsische Porzellanmanufaktur, Meissen. Förfärdigade efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, hos Königlich Sächsische Porzellan-Niederlage, Schlosstrasse 36, Dresden, (se räkning 20 Juli 1893) vid hennes vistelse i nämnda stad tillsammans med sin make, Walther VON Hallwyl, och dennes brorsdotter Hilda von Hallwyl, som medföljde på besök till Sverige, 17—19 Maj 1893 under deras resa till Schweiz 27 Mars—26 Maj 1893. Ankommo 24 Juli 1893, se Rescontra (Walther von Hallwyl), Betalda 29 Juli 1893, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Mk 43: 80 (pr st. Mk 14: 60), se räkning.