Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Penninglåda

PENNINGLÅDA Av järntrådsduk och bleckplåt. Rektangulär, bestående av en under- och en överdel; underdelen av trådduk, med fyrsidiga rutor, plan botten och skarpa hörn, på varje en över hörnet vikt pålagd bleckplåt med stavformiga kanter samt omvikt på bottens undersida, där med en liten halvsfärisk fot; kring övre kanten en utstående stav av bleckplåt. Överdelen av bleckplåt, bestående av två i bredd liggande rännor, den ena medelst en tvärbalk avdelad på mitten, den andra avdelad i tre fack medelst två tvärbalkar, balkarna med stavformig överkant; kring ytterkanten en utstående stav. Undre del, höjd: 4,4 cm.; längd: 24,1 cm.; bredd: 14,4 cm. Övre del, höjd: 3 cm.; längd: 23,7 cm.; bredd: 14,1 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Penninglåda
Kategori
  • Behållare
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Bleckplåt
  • Järntrådsduk
Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer III:I:H.l.01._HWY