Föremål

Johan Gutenberg. Hans uppfinning, dess utbredande och framsteg. Historiskt utkast i anledning af boktryckeri-konstens fjerde jubel-år; uppläst vid den i Frimurar-ordens lokal af boktryckeri-societeten föranstaltade fest, den 5 juli 1840...

Band med rygg av fårskinn och pärm av marmorerat papper. Enkel guldtr. och blindtr. empiredekor, rygg. Verktyg: rullar och småst. Pärmfyllnad: papp. Grönstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1840, 1800 (1840; 1800 (bandets tillverkning); 1840 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wallmark, Pehr Adam (Författare), Norstedts förlag (Tryckare)
Föremålsnummer 108635_SKOBOK