Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåsbössa, signerad Metzger, Stockholm ca 1750, möjligen Johan Michael M.

Brunerad, slätborrad pipa med svinrygg. På v. sida stämpel: H. Riktmedel: Brunerat gördelsikte med bladflikar över ryggen. Kraftigt mässingskorn på oval bas. Fästning: Pipan fäst med krysskruv, ett (urspr. två) pipstift av stål samt däremellan rembygelns skruv. Flintlås med plant låsbleck av stål, graverade kantlinjer och blad på bakre spetsen. Platt hane med graverad akantus och blommor, stor, välvd hanskruv. Lös överkäke. Graverad signatur: METZGER STOCKHOLM". Fästning: Två låsskruvar. Svartbetsad helstock av björk (?), kolv av fransk typ med kolvlåda. På h. sida hertig Karls (KXIII) rustkammarmärke, spegelmonogram C, svärd, hertigkrona. Snidade blad och rocailler på kolvlådelocket, vid svansskruvbladet och framför kindläget, snidad kant kring laddstocksränna, lås- och sidbleck, volut bakom kindläget och till h. om kolvnäsan. Beslag av stål, bakplåt med profilerad, utdragen oval på tungan, framtill ett asymmetriskt blad. Konturerat sidbleck med graverade kantränder och två rocailler. Tre kantiga rörkor. Bakom mellanrörkan en rembygel, fäst på skruv genom stocken. Varbygel med asymmetrisk främre arm, lång bakre arm avslutad med två små, c-formiga flikar, fäst med skruv som även håller en rembygel. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 897 mm, framtill en konisk hornskoning, l:20 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Flintlåsbössa
Kategori Bössor
Material Björk, Stål, Mässing
Storlek Tjocklek 3 mm (gods mynning), Längd 907 mm (pipa)
Teknik Brunering, gravering
Antal 1
Datering 1740 – 1760 (1700-talets mitt)
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Metzger, Johan Michael (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Karl XIII av Sverige-Norge, Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: hertig Carls rustkammarmärke, Signatur/Påskrift: METZGER STOCKHOLM
Föremålsnummer 2884_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5309