Föremål

Rapporter

1888:9 R - Rapporter från: Järnverken (Fortsättning från volym 137) Sågverket och mekaniska verkstaden (Ljusne) Timmeragenterna

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1888
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.138._HWY