Föremål

Bref och dagboks-anteckningar... Del I [- II]...

Band med rygg av brunt fårskinn och pärm av marmorerat papper. Guldtr. och blindtr. empiredekor, rygg. Verktyg: rullar och småst. Pärmfyllnad: papp. Grönstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1840 – 1842, 1800 (1840-1842; 1800 (bandets tillverkning); 1840-1842 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Törneros, Adolph (Författare), Leffler och Sebell (Förläggare)
Föremålsnummer 108369_SKOBOK