Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från greve Carl Gustaf Lewenhaupt, Kungl. Livregementets dregoner.

Tolv visitkort från greve Carl Gustaf Lewenhaupt, Kungl. Livregementets dregoner. Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Fredrikhovsgatan 4. Andra kortet daterat 1916, vikt i högra sidan.Tredje kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1917 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Sjunde kortet daterat 1918, vikt i högra sidan. Åttonde kortet är utan datum vikt i högra sidan. Nionde kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i högra sidan. Tionde kortet daterat 1920 samt sorgkant, vikt i högra sidan. Elfte kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i högra sidan. Tolfte kortet daterat 1920 samt sorgkant. Står på kortet "Kapten vid generalstaben, Ryttmästare i Kungl. Livreg:tets dregoner".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1920

1916 - 1920

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.529._HWY