Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Wilhelm von Eckermann, Första Kammarherre hos H. M. Drottningen.

Två visitkort från Wilhelm (Carl W Thure) von Eckermann. Första kortet daterat 1922, adress (nedre högra hörnet) Sturegatan 32. Andra kortet daterat 1925. Handskrift (nedanför namnet) "......".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922 – 1925

1922 - 1925

Tidigare ägare Eckermann d.y., Wilhelm von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.249._HWY