Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Mr de Lucius von Stoedten, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de S. M. L. Empereur d'Allemagne

Två visitkort från Mr de Lucius von Stoedten, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de S. M. L. Empereur d'Allemagne. Båda daterat 1916, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916
Tidigare ägare Stoedten, Lucius von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.571._HWY