Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Officerssabel, artilleri

Bygelfäste av slätt stål. Kappa med plan översida och platt nitknapp samt direkt övergående i ryggskenan. Handbygel rätvinkligt anslutande till främre parerstången. Från kryssets utsida utgår till handbygelns övre hälft två s-formiga sidobyglar. Plan bakre parerstång med nedåtböjd, droppformig ytterände. Kavel av svartlackerat trä, snedräfflad med krans av stål nedtill. Klinga böjd, eneggad med plan rygg, på båda sidor en bred, grund hålkäl, spetsen konkavt nedslipad från ryggsidan. Basen blånerad med etsad och förgylld dekor. Intill basen Sveriges tre kronor i oval sköld, därovanför på utsidan en oval eklövskrans, omslutande inskription: "TYRANNIDIS ULTOR" (Tyranniets bestraffare) samt svensk artilleriemblem (blixtknippe). På insidan: "LIBERTATIS VINDEX" (frihetens räddare) och samma dekor som på insidan. Enligt uppgift (gammalt katalogkort) skall sabeln ha burits av Fredrik Wilhelm av Braunschweig-Oel (1805-1815) och blivit skänkt till Karl XV av kapten Evald i Köpenhamn, vars farfar ska ha tagit den som byte 1809.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Stål, Trä
Storlek Längd 880 mm (klinga), Bredd 37 mm (klinga)
Teknik Blånering, Etsning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1800 – 1820, 1800-01-01 – 1825-01-01 (1800-talets början)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Ägare: Ewald, Ägare: Fredrik Wilhelm av Braunschweig-Wolffenbüttel-Oels, Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Signatur/Påskrift: LIBERTATIS VINDEX (frihetens räddare), Signatur/Påskrift: TYRANNIDIS ULTOR (Tyranniets bestraffare), Signatur/Påskrift: LIBERTATIS VINDEX (frihetens räddare), Signatur/Påskrift: TYRANNIDIS ULTOR (Tyranniets bestraffare)
Föremålsnummer 5408_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4994