Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Giulia Bernocco, - F. Parvis

Ett visitkort från Giulia Bernocco - F. Parvis, daterat 1911. Adress (nedre högra hörnet) Piazza Carlo Felice, 10-Torino.Handskrift (nedanför namnet) "President of local Council of Turin sends her hommages and thanks". Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Ägare: Bernocco - F. Parvis, Giulia
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.83._HWY