Föremål

Brev inkommande

Affärsbrev 1902 - 1908 9 volymer - Brev från Erik Lindström, disponent i Voxna kronologiskt ordnade se även II:A.a (diverse volymer) och II:A.e.c.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Brev
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1902 – 1908

1902-1908

Föremålsnummer LXIV:II:A.e.b._HWY