Föremål

Chronica der Lande zu Holsten, Stormarn, Ditmarschen vnd Wagern, Zeitbuch...Getruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Peter Braubach

Band av rödmålad pergament i kuvertform

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1557
Tillverkningsplats Frankfurt am Main
Tillverkare Petersen, Johann (Författare), Braubach, Peter (Tryckare)
Föremålsnummer 111057_SKOBOK