Föremål

Egressus Wrangelianus, oder Ab/schied?/ von seiner Hochgräflichen Wranglischen Hoff-Gemeine, in einer ...Abschieds-Predigt, bey traurig- und wehmühtiger Letzung...gehalten in Stade, den 6 Octobris, des MDCLXVII. Jahrs...Stade, gedruckt bey Caspar Holwein

Band av marmorerat papper

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1667
Tillverkningsplats Stade
Tillverkare Holwein, Caspar (Tryckare), Bütner, Conrad (Författare)
Föremålsnummer 110308_SKOBOK