Föremål

Alle de Gedichten van den Poëet Jan Vos. Verzamelt en uitgegeven door J.L. t'Amsterdam, by Jacob Lescaille, Boekverkooper ... 1662; [nytt titelbl.:] Klucht van Oeme door Jan Vos. Den zesten Druk ...; [Nytt titelbl.] Alle de Gedichten ... Tweede deel ... 1671.

Pergamentband. Blåstänkt snitt. (Uppsalaband)

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1662 – 1671, 1600 (1662-1671; 1600 (bandets tillverkning); 1662-1671 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Lescaille, Jacob (Utgivare), Lescaille, Jacob (Förläggare), Vos, Jan (Författare)
Föremålsnummer 109256_SKOBOK