Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Graf Kurt Mellin.

Sex visitkort från Graf Kurt Mellin. Första kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Lappier. Andra kortet är utan datum, vikt i högra sidan.Tredje kortet daterat 1917, vikt i vänstra sidan. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i vänstra sidan. Femte kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Handskrift "p. p. c.". Sjätte kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Handskrift "p. p. c.".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917
Tidigare ägare Mellin, Kurt
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.596._HWY