Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

En-tout-cas

PARAPLY (en-tout-cas) Käpp av spanskrör, brunbetsad i randigt, krycka av förgyllt silver, ställning av stål, överklädsel av siden. Käpp rundstavig och jämngrov, krycka bågformig, belagd med tunn plåt av förgyllt silver. Ställning med svartlackerad s.k. paragonspröt, åtta långa för överklädseln och åtta kortare s.k. gaffelspröt för spänningen. Doppsko av mässing med järnbotten. Överklädsel av svart fyrskaftat siden i åtta kilformiga våder med stadkant. Ovanför klädseln en s.k. skyddsplåt. Längd: 90 cm. Paraply uppspänt, diameter: 1m. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl 24 Maj1904 hos Rudolph Herzog, manufaktur- och modevaror, Berlin, vid hennes vistelse där tillsammans med sin mor samt fröken Ida Uhse under deras resa till Schweiz. Flera gånger överklätt med nytt sidentyg hos A.W. Stanzén, paraplymakeri, Stockholm. Använt av Wilhelmina von Hallwyl 1904-1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Paraply
Kategori
  • Paraplyn
  • 24. XXIV Föremål till famlijens personliga bruk
Material
  • Spanskrör
  • Silver
  • Stål
  • Siden
Storlek
  • Längd 90 cm
  • Diameter 100 cm
Tidigare ägare Herzog, Rudolph
Föremålsnummer XXIV:II:B.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
PARAPLY (en-tout-cas).
Text
Käpp af spanskrör, brunbetsadt i randigt, krycka af förgylldt silfver, ställning af stål, öfverklädsel af siden. Käpp rundstafvig och jämngrof; krycka bågformig, belagd med tunn plåt af förgylldt silfver, hvarå drifna blom- och bladorneringar mot punsad botten; plåten långt nedlöpande på käppen. Ställning med svartlackerade s. k. paragonspröt, åtta långa för öfverklädseln och åtta kortare s. k. gaffelspröt för spänningen, de långa spröten med inre ändarna fästa vid en på käppen ett stycke från toppen påträdd mässingsring, s. k. krona; sprötens yttre ändar med s. k. nabbar, bestående af en platt utvidning, hvari ett rundt hål, ytterst en liten knopp; gaffelsprötens ytterändar fästa vid de långa sprötens midt samt ledade vid dessa på en nit, inre ändarna ledade vid en svartlackerad s. k. löpare, bestående af en på käppen påträdd cylindrisk hylsa, å dennas öfre ända en utstående ring, hvari spröten äro fästa; i löparen en aflång öppning för en i käppen infälld fjäder af rundstafvig ståltråd, längre upp en dylik fjäder, hvilken fasthåller löparen, då ställningen spännes, därofvanför ett stift som stopp för löparen. Doppsko af mässing, med järnbotten. Öfverklädsel af svart fyrskaftadt siden i åtta kilformiga våder med stadkant, innanför denna en smal bård. Ofvanför öfverklädseln en s. k. skyddsplåt. Hållarband med ena ändan fäst vid sidenet medels en liten knapp, å den fria ändan en platt ring, afsedd att kopplas på knappen, då paraplyet är hopfälldt. A ett af spännspröten i svart mot ljusgul botten stämpel: (paragon-s^Ilöc» (s fox &c°umited) Längd: 90 cm. Paraply, uppspändt, diameter: 1 m. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 24 Maj 1904 hos Rudolph Herzog, manufaktur- och modevaror, Breitestrasse 12—20, Brüderstrasse 22—33, Berlin, vid hennes vistelse i nämnda stad tillsammans med sin mor, Johanna Kempe, f. Wallis, samt fröken Ida Uhse 23—26 Maj 1904 under deras resa till Schweiz i anledning af arkivets i Schloss Hallwil ordnande 21 Maj—14 Juli 1904. Betaldt 24 Maj 1904. Pris: Mk. 38, se Toilettbok (här uppfördt på Juni 1904). Flere gånger öfverklädt med nytt sidentyg hos A. W. Stanzén, paraplymakeri, Västerlånggatan 67, Stockholm. Användt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, åren 1904—1930.