Föremål

Betjäntrum

Inredning av betjäntrummet över porslinsrummet

Föremålsnummer LXIV:III:B.b.e.63b._HWY