Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Karott med lock

KAROTT med lock Åttasidig, med något utskjutande och otydligt tvärrefflad brädd med inåtgående fals för locket; bottenkanten svagt utsvängd samt refflad; på två motsatta sidor horisontala henklar, flackstaviga och bågböjda samt med spikhuvudliknande fästen. Dekor: I blått på tennglasyr. Godset blekt rödbrunt. På utsidan på mitten av varje sida en fransk lilja i relief och blått med ett kort horisontalt streck på vardera sida; i varje hörni höjd därmed en bladrosett. Ovanför bottenkanten en bård, på varannan rutmönster med fyra prickar i varje ruta, på varannan en lotusliknande blomma mellan två flikiga blad mot mörk botten. Bården avbryts i varje hörn av en lotusblomma mot vit botten. Nedanför brädden en bård av rundade bladornament; kantade i blått. Hänklarnas utsida med täta oregelbundna prickar, färstena blåa. Bottnens utsida oglaserad.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Karott med lock
Kategori 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Storlek
  • Höjd 5.2 cm (lock)
  • Höjd 9 cm (utan lock)
  • Höjd 12.3 cm
  • Diameter 25 cm (lock)
  • Diameter 28 cm
Teknik
  • Tennglasyr
  • Relief
Datering 1700 – 1720

1700-talets början

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription Signatur/Påskrift: På undersidan nära mitten M
Föremålsnummer XLVI:IV:E.b.01._HWY