Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Herr och Fru Otto Höglund.

Tolv visitkort från Herr Otto Höglund och Fru Höglund. Första kortet daterat 1917. Andra kortet daterat 1917. Tredje kortet daterat 1917. Fjärde kortet daterat 1918. Femte kortet daterat 1919. Sjätte kortet daterat 01.10.1919. Handskrift (Baksidan) "...". Sjunde kortet daterat 1920. Åttonde kortet daterat 1921. Nionde kortet daterat 1922. Tionde kortet daterat 1923. Elfte kortet daterat 1924. Tolfte kortet daterat 1924 samt med gult band.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1924 (1917 - 1924)
Tidigare ägare Ägare: Höglund, Otto Magnus
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.430._HWY