Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

pitschaft Fredrik Adolf

Helt av stål, oval platta, däri graverat vapen, skrafferade färgangivelser. Kartusch krönt med kunglig krona, därpå oval sköld, kvadrerad medelst ett utböjt kors, tre kronor och folkungalejonet, hjärtsköld Holstein-Gottorp. Runt skölden på kartuschen Nordstjärneordens kedja med tecken. Sköldhållare två krönta, tillbakaseende lejon, postament i form av mur, över muren hänger Svärds- och Serafimerordens kedjor med tecken. Spegelvänt valspråk ovanför kronan: "FIDE AVITA". Plattans rand svagt rundad, ovansidan svagt konisk, lyrformigt, genombrutet handtag med rund skiva nertill, d: ca 20 mm, upptill oval ring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Pitschaft
Kategori Sigill
Material Stål
Storlek Längd 34 mm (platta), Bredd 31 mm (platta), Höjd 3 mm (platta), Höjd 40 mm (total)
Teknik gravering
Antal 1
Tidigare ägare Ägare: Fredrik Adolf av Östergötland, Ägare: Riksarkivet, Givare: Historiska museet
Avbildad Fredrik Adolf av Östergötland
Inskription Dekor: vapen hertig av Östgergötland (Holstein-Gottorp
Föremålsnummer 2599_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 33:116