Föremål

Självdeklarationer

Samhälls- och Rättsvetenskap. Självdeklarationer och handlingar rörande taxeringsbesvär. Uppgifter p inkomster från firman Wilh.H. Kempe, egendomen Tofthög m.m. 1895-1898, 1902-1909. 28 handlingar. Fol.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Självdeklarationer
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.e._HWY