Föremål

Brev inkommande, Certepartier, Cirkulär, Konossement

1900:4 B-C - Brev inkommande: R-Ö - Certepartier - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm och kalksten

Föremålsbenämning Affärshandlingar
Datering 1900
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.247._HWY