Föremål

Brev inkommande

1883:4 B - Brev inkommande: K-Q Lindaur, Th. Voxna Ljusne Mekaniska Verkstad

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.87._HWY